Another Escape - Issue 11

5 EUR 16,50 EUR

Another Escape - vydanie 11 odhaľuje odolnosť a vynaliezavosť komunít, ktoré prežili v niektorých najnehostinnejších miestach planéty, ako žijú na týchto očarujúcich, ale nemilosrdných miestach, ktoré formovali ich svetonázor. Skúma hrozby, ktorým čelia zamrznuté krajiny na celom svete, keďže dopady klimatických zmien sú čoraz očividnejšie.

Toto vydanie je v prvom rade oslavou týchto jedinečných ľadových oblastí v nádeji, že nás bude motivovať k ich zachovaniu pre budúce generácie.

Another Escape je britský bianuálny magazín vydávaný v anglickom jazyku.