Naspäť domov kde si nikdy nebol

Byť miestnym na viacerých miestach.

Sme definovaní kombináciou zážitkov a zvykov, ktoré zozbieravame prechádzajúc životom. Vďaka leteckej doprave a novým technológiám kedysi tažké presuny zvládame plynulo a s nesmiernou ľahkosťou. V snahe o autentickosť a o prijatie vieme nájsť komunity ľudí, ku ktorým chceme patriť a pohybovať sa medzi miestami bez zásadných zmien.

Už to nie je otázka či zostať doma, alebo odísť z domu, ale nájsť domov.

,,Näspäť domov kde si nikdy nebol'' je introspekcia na tému identita - téma Bratislava Design Week 2018 ktorého sme boli súčasťou.

Shop now