Awareness: prvé výročie

Takto pred rokom sme prezentovali Awareness: Fotografie o existencii dvoch svetov na jednej pôde - projekt, ktorý vznikol v spolupráci s fotografkou Paulou Malinowskou z dlhodobejšieho zachytávania každodennej interakcie človeka a prírody.

Ku prvému výročiu sa k tomuto projektu vraciame s čerstvým pohľadom sa opäť zamýšľame nad tými istými otázkami o našej interakcií s okolitým ekosystémom. 
,,Etika v oblasti využívania pôdy sa stále riadi len tým, čo je v našom ekonomickom záujme, rovnako ako bola sociálna etika pred sto rokmi’’ - to je myšlienka A. Leopolda z knihy Should Trees Have Standing (1949), ktorá formovala základ nášho projektu. Prečo chránime z prírody len to, čo sa dá jesť, predať alebo nejako použiť? Bolo by to také zvláštne zvážiť, či ďaľším krokom v našom vývoji, nielen spoločenskom, ale aj právnom by bolo priznanie práv prírode?

 

Paula Malinowska

,,Awareness znamená uvedomelosť. V kontexte nielen nášho projektu, ale najmä v kontexte klimatickej krízy to znamená byť si vedomý istých súvislostí a na základe tohto konať zodpovednejšie ku svojmu okoliu. Fotografie, ktoré vznikli z tejto spolupráce mapujú prostredie v ktorom žijeme a zachytávajú dialóg človeka s krajinou. Bohužiaľ, vačšina fotografii poukazuje na veľmi nevyvážený dialóg - vlastne len monológ človeka samotného.

Práca na projekte bola hľadaním trefných momentov, ktoré by vyjadrovali to, čo sa okolo nás neustále a opakovane deje a čoho je každý z nás súčasťou, či už vedome alebo nevedome. Projekt Awareness sám o sebe nekritizuje. Má byť zrkadlom nášho spôsobu života a ľudského správania voči prírode, nabáda k sebareflexii.

S odstupom času si uvedomujem, že Awareness bol akýmsi odrazovým mostíkom, štartovacou plochou pre moju terajšiu tvorbu. V mojom poslednom semestrálnom projekte s názvom Wunderbaum sa znovu vraciam k problematike dialógu človeka s krajinou. Zatiaľ čo Awareness nastavuje zrkadlo a nabáda k sebareflexii, projekt Wunderbaum je podľa mňa sám o sebe je reflexiou nášho správania. Chcela som, aby bol Wunderbaum hravý, ironický s možno troška vtipným nádychom - týmto ale nechcem tému nijako zľahčovať. Mám pocit, že ekologické témy sú pre niektorých ľudí veľmi otravné a častokrát nad enviromantalizmom a témou klimatickej krízy iba prevracajú očami. Preto som chcela, aby projekt bol istým spôsobom odľahčený a zaujal, ale zároveň viedol k zamysleniu sa.''

Projekt Wunderbaum (Zázračný stromček) fotograficky zaznamenáva dialóg človeka a jeho okolia. Tento dialóg sa však v ére antropocénu - období, v ktorom ľudstvo značne ovplyvňuje geológiu i ekosystém Zeme, zmenil len na monológ človeka samotného. Hlavnou ideou projektu je fakt, že vzťah človeka k zemi je ovládaný prioritou ekonomickej výhodnosti, čo vyúsťuje do neobmedzeného koristníctva a biologického zlatokopectva. Krajina je niečo, z čoho človek vyrástol. Dnes mu snáď postačí už len prírodný motív tapety na stene a umelý trávnik.

“Povrchný človek súčastnosti, ktorý stratil svoje spojenie s prírodou a krajinou, sa domnieva, že už prišiel na to čo je podstatné.”

Aldo Leopold, 1949

Paula Malinowska - Wunderbaum, 2019


Od výstavy Awareness sa téma klimatickej krízy stala viac a viac urgentnou po celom svete. Nárast katastrof súvisiacich s klímov a ľahostajnosť vlád podnecuje jednotlivcov, ktorý skúmajú a hodnotia aký vplyv ako ľudstvo máme na ekosystém. Vidíme, aký vplyv máme na ostatné biotopy a tiež začíname vidieť možnosť straty toho nášho tak, ako ho poznáme.

Vidíme nárast aktivizmu a nárast medzigeneračnej spolupráce s cieľom znížiť a možno aj zvrátiť negatívne vplyvy, ktoré máme na klímu a zvýšiť informovanosť ľudí, aby mohli kolektívne urobiť zmeny tým správnym smerom.

Prácu Pauly Malinowskej možno sledovať na Instagrame: @pm.rasperry

Nakupovať